Mindfulness i hjärnan.

Mindfulness i hjärnan, så fungerar det.

Hur fungerar mindfulness i hjärnan? Att träna mindfulness har i studier visat sig minska stress och oro och är också kopplat till ökad livskvalitet. Men vad är det egentligen för mekanismer som gör att mindfulnessträning leder till positiva förändringar? Modern hjärnforskning visar att mindfulnessträning bland annat skapar positiva förändringar i hjärnans inre struktur.

Mindfulness i hjärnan

Med hjälp av den senaste hjärnforskningen har vi nu börjat förstå hur mindfulness fungerar på en neuropsykologisk nivå. Forskare har i en rad så kallade  fMRI-studier (studier med hjälp av funktionell magnetröntgen) kunnat visa att mindfulnessträning leder till mätbara förändringar av hjärnans funktion och struktur.

Hur fungerar mindfulness i hjärnan?

I en intressant studie av stressade affärsmän kunde man visa att 8 veckors mindfulnessträning ledde till en minskning av både aktiviteten och av storleken på amygdala, som är hjärnans rädslocenter. Minskningen av amygdala sammanföll med deltagarnas egna upplevelser av minskad stress. Flera studier har också visat att mindfulnessträning ökar aktiviteten och tjockleken av områden i de främre frontalloberna. Områden som är inbegripna i känsloreglering, koncentration, beslutsfattande och abstrakt tänkande.

Mindfulness är verksamt mot stress och många andra problem

Forskarna menar att de här förändringar i hjärnans struktur vid mindfulnessträning ligger bakom de positiva förändringar som sker när du utövar mindfulness. Mindfulnessträning har i kontrollerade studier visat sig vara hjälpsamt mot en mängd olika tillstånd:

Mindfulness minskar symtom på stress, förebygger återfall i depression, minskar generaliserad ångest och panikångest, minskar alkohol och drogmissbruk. Mindfulness förebygger också hjärt- och kärlsjukdomar, lindrar stressrelaterade symptom vid fibromyalgi och cancer, samt påskyndar läkningen av psoriasis. Mindfulnessträning har i ett flertal studier även visat sig leda till ökad livskvalitet och välbefinnande.

Forskningen kring hjärnans fungerande i stort, och hur just mindfulness påverkar våra hjärnor är fortfarande ett område i utveckling. Mycket återstår fortfarande för att vi mer exakt ska förstå hur mindfulness påverkar vår hjärnas funktioner och hur dessa i sin tur påverkar vårt välmående och vår hälsa.

Även om mycket forskning återstår, så kan vi redan nu tydligt se alla de positiva effekter som  mindfulnessträning leder till. Du som själv vill prova mindfulness för att minska stress och öka välmående kan prova vår gratis webbkurs.

Andreas Åhslund
Leg. psykolog och mindfulnesslärare.

Länkar till mer information

Modern Psykologi: Mindfulness enligt neurovetenskapen

Center for Mindfulness – in Medicine, Health care, and Society

The Center for Mindful Self-Compassion

Mind and Life Institute

Dela den här artikeln:

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *